"


Κτηματολόγιο: Ποιο είναι το κόστος για τα αγροτεμάχια

Σε μεγάλο «πονοκέφαλο» εξελίσσεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων η διαδικασία και το κόστος του κτηματολογίου.

Ειδικά δε στις αγροτικές περιοχές, πολλά από τα ακίνητα που πρέπει να κτηματογραφηθούν είναι μικρής αξίας ή έχουν αποκτηθεί «διά λόγου», με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να διστάζουν να προχωρήσουν στην υποβολή δηλώσεων.

Να σημειωθεί ότι από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές, τα 6,2 εκατ. δικαιώματα αφορούν αστικές και τα 10,3 εκατ. αγροτικές περιοχές, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη διαδικασία.

Σχετικά με το κόστος της δήλωσης, αν για παράδειγμα κάποιος διαθέτει σε μία κοινότητα 2 ή 5 ή 10 αγροτεμάχια και σε μία άλλη 1 αγροτεμάχιο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η πληρωμή αφορά κάθε δικαίωμα. Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται καταβάλλεται από τον δηλούντα πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Το τέλος αυτό ορίζεται ανά δικαίωμα σε:

−τριάντα πέντε (35) ευρώ για κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο με κτίσμα, αδόμητο οικόπεδο, αγροτεμάχιο κ.λπ.)

−είκοσι (20) ευρώ για βοηθητικούς χώρους (χώρο στάθμευσης ή αποθήκη) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες (όταν ορίζεται στο συμβόλαιο για αυτούς τους χώρους ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου και δεν περιγράφονται σε αυτό ως παρακολουθήματα διηρημένων ιδιοκτησιών).

Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών), τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα (κυριότητας ή δουλείας) παραπάνω από δύο εντός του ίδιου προ-Καποδιστριακού ΟΤΑ καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

Πρόστιμα


Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων, η οποία όμως, μέχρι στιγμής, δεν έχει ενεργοποιηθεί για καμία περιοχή. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, όπως υπάρχουν στο διαδικτυακό χώρο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, είναι τα εξής:Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής 
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ.                    70€

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ.                  120€

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ.      150€

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ.    250€

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ.                    100€

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ.                  250€

Επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας)                           50€ 

Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή     
Επί γεωτεμαχίου μικρότερου από 4 στρέμματα                               70€

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα            100€

Επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα με κτίσμα             200€

Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος                              70€.

Πηγή: blog.xe.gr/
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ