"


Δήμος Καστοριάς: Έρχονται έργα-δράσεις μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4.973/27-3-2019 αιτήματός μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης (Ε.Υ.Δ) Ε.Π. Περ. Δυτ. Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Τεχνική Υποστήριξη


του Δήμου Καστοριάς για την ωρίμανση έργων/δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) πόλης Καστοριάς.

Στο πλαίσιο αυτής θα παρασχεθεί, από έμπειρα στελέχη της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.) Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου στη Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, στις ενέργειες που αφορούν στην Αδειοδότηση, στη Διαγωνιστική Διαδικασία στην Επίβλεψη κλπ Μελετών, Εργων και δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς.

Στις επόμενες μέρες σε κοινή συνάντηση Δήμου Καστοριάς – Μ.Ο.Δ. – Ε.Υ.Δ. θα συγκεκριμενοποιηθεί το αντικείμενο το οποίο θα αφορά την προώθηση έργων / δράσεων οδοποιίας, αναπλάσεων, αποκατάστασης διατηρητέων, ενεργειακών αναβαθμίσεων, πολεοδομικών μελετών, δράσεων ψηφιακής σύγκλισης κλπ.

Επίσης έπειτα από προηγούμενο αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, υποβλήθηκε την Παρασκευή (5/4/2019) αίτημα χρηματοδότησης, ύψους 377 χιλ. €, από το Π.Δ.Ε. Περ. Δυτ. Μακεδονίας των Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης των κάτωθι Δημοτικών Κτιρίων

    Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο
    Κτίριο Υπηρεσίας Πολιτισμού
    4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
    7ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
    4ο Γυμνάσιο Καστοριάς

τα έργα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ