"


Δήμος Νεστορίου: Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με προϋπολογισμό 1.200.000,00€


Με την 118/04-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη, εντάχθηκε η Πράξη «Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό:  1.200.000,00€ και κωδικό ΟΠΣ 5030894, με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς.

Η Μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τσούκας βρίσκεται σε μια απόκρημνη παραποτάμια πλαγιά του Αλιάκμονα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεστορίου , του Νομού Καστοριάς. Η ίδρυση της μονής των Ταξιαρχών συνδέεται με την Βυζαντινή εποχή και πιο συγκεκριμένα με τον 13ο αιώνα.

Από το αρχιτεκτονικό σύνολο σώζονται σήμερα δύο ναοί, των Ταξιαρχών, στο χαμηλότερο επίπεδο και της Ζωοδόχου Πηγής, δεκαπέντε περίπου μέτρα ψηλότερα, καθώς και ένα μονόχωρο τρουλλαίο κτίσμα (πιθανόν τράπεζα), ενδιάμεσα των δύο ναών. Και τα τρία κτίσματα βρίσκονται σε όχι καλή κατάσταση , ενώ η υπάρχουσα επικοινωνία μεταξύ τους (μονοπάτι – καλντερίμι) δεν είναι εύκολη.

Με το ενταγμένο έργο προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση και ανάδειξη των τριών μνημείων, η αποκατάσταση όσων λιθόστρωτων τμημάτων υπάρχουν, καθώς και η κατασκευή νέων λιθόστρωτων (όπου δεν υπάρχουν) και σκαλοδρόμων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ομαλή πρόσβαση σε όλους τους χώρους της περιοχής.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ