"


Άργος Ορεστικό: Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου 2019,

και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Άργους Ορεστικού, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

α/α
ΘΕΜΑ

1
Παραλαβή της μελέτης εφαρμογής του  έργου: «Εκπόνηση  περιβαλλοντικών μελετών που απαιτούνται για την υποβολή έργων ύδρευσης αποχέτευσης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2
Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3
Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4
Έγκριση υποβολής αίτησης για την ένταξη της πράξης: «Προμήθεια ανοξείδωτης προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής, διαστάσεων 25,00 x 15,50 x 2,00 m» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

5
Έγκριση υποβολής αίτησης για την ένταξη της πράξης: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Κωσταραζίου του Δήμου Άργους Ορεστικού» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

6
Αποδοχή ένταξης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης  των πράξεων που αφορούν: α) στην ενεργειακή αναβάθμιση 11 σχολικών κτιρίων του Άργους Ορεστικού και  β)  στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοσίων υπηρεσιών –πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

7
Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Δημιουργία δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών έκαστο, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού (οδός Ολυμπιάδος 16)».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

8
Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα (τοπογραφική μελέτη, υδραυλική μελέτη ανομοιόμορφης ροής, περιβαλλοντική μελέτη) από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσοβο) έως τη γέφυρα της Αμμουδάρας.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

9
Διακοπή κυκλοφορίας στις χ.θ. 1+400 και 1+800 της επαρχιακής οδού Ζευγοστασίου - Περιβολίου (Ε.Ο. 5).

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

10
Έγκριση μετακινήσεων αιρετών.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

11
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την περίοδο 2020-2023.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης

12
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) για το 2019.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης

13
Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης

14
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

15
Επιχορήγηση - εξειδίκευση πιστώσεων αθλητικών συλλόγων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

16
Συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

17
Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων του Κ.Α. 00.6431.01 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

18
Έγκριση χρήσης τραπεζικών συναλλαγών των λογαριασμών κατάθεσης της πάγιας προκαταβολής των υπαλλήλων μέσω διαδικτύου (e- banking).

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

19
Έγκριση απολογισμού  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

20
Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου  οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

21
Χορήγηση άδειας για  κατάχωση αρχαιολογικού υλικού σε δημοτική έκταση.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

22
Έγκριση εγγραφής παιδιών στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

23
Έγκριση διακοπής φιλοξενίας παιδιών  από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

24
Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Ξανθόπουλος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ