"


Αποτελέσματα αναλύσεων πόσιμου νερού (Καστοριά)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2019, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση


στις 20-3-19 και 27-3-19 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, η οποία αφορά στην ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.

                                                                                                        Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ