"


4η Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Σας προσκαλούμε την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση,

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης ¨Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε. Αγίας Τριάδας¨.

2
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς τις κατευθύνσεις της Δ/νσης ΥΔΟΜ Καστοριάς και το περιεχόμενο των υποβληθεισών γνωμοδοτήσεων και προτάσεων επί του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Δ.Ε. Αγίας Τριάδας.

3
Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση επίγειου υποσταθμού.

4
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνων δρόμου με την επωνυμία «Run Greece», που διοργανώνονται κάθε χρόνο στη Δ. Κ. Καστοριάς.

5
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Καστοριάς.

6
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή.

7
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Τ. Κ. Δισπηλιού.

8
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας υπαίθριας διαφήμισης.

9
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή μη κενωθεισών θέσεων περιπτέρων.

10
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση ειδικών πλαισίων ανάρτησης αγγελτηρίων πένθιμων γεγονότων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Καπρής Δημήτριος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ