Π.Ε. Καστοριάς: Προκήρυξη Αγώνων Α΄ Φάσης Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείων (2018-2019)


Προκήρυξη Αγώνων Α΄ Φάσης Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείων Π.Ε. Καστοριάς σχ. έτους 2018-2019.

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Π.Ε. Καστοριάς, έχοντας υπόψη:

1. Την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03-02-2014 (ΦΕΚ 224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/01-03-16) και με την Κ.Υ.Α. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/τ.Β΄/22-08-16),

2. Την αριθ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2916) Υπουργική Απόφαση «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,

3. Την αριθμ. 8731/14-11-2018 Απόφαση της Περιφερ. Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων,

4. Το ΦΕΚ 109/τ.Β΄/25-01-2019,που συμπληρώνει ,τροποποιεί και αντικαθιστά κεφάλαια της με αρ.109677/Δ5/10-11-2016/ΦΕΚ/3754/τ.Β΄/2016,

5. Την αρ.πράξη 3η /04-02-2-019, της ΟΕΣΑΔ Καστοριάς με θέμα «Προγραμματισμός Αθλητικών Δραστηριοτήτων» ,

6. Το αριθ. 19738/Δ5/08-02-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Δ/νση Φυσικής Αγωγής, με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας –Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, σχολικού έτους 2018-2019»,

7. Το αριθ. 22498/Δ5/13-02-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Δ/νση Φυσικής Αγωγής, με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου σχολ.έτους 2018- 2019»,

8. Το αριθ. 1233/15-02-2019 έγγραφο της Περιφερ. Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Δαπάνες σχολικών αγώνων»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Την Α΄ Φάση των αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείων Π.Ε. Καστοριάς ως εξής:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

2. ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ: Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους Ορεστικού.

3. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:30

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οι αγώνες θα γίνουν βάσει των διαταγών του ΥΠΠΕΘ και της ομοσπονδίας Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α :
1. Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αντίστοιχων Ομοσπονδιών.

2. Τις ομάδες συνοδεύουν καθηγητές Φ.Α. ή καθηγητές των σχολείων τους, που ορίζονται από το Διευθυντή. Μόνο αυτοί έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου και να καθοδηγούν την ομάδα τους.

3. Η ομάδα που αναγράφεται πρώτη στο πρόγραμμα των αγώνων, θεωρείται η γηπεδούχος.

4. Σε περίπτωση επεισοδίων από αθλητές/μαθητές – αθλήτριες/μαθήτριες, πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά τον αγώνα, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει δικαίωμα να επιβάλλει αποκλεισμό αθλητή, ομάδας, αλλά και σχολείου, εφόσον αφορά αγώνα Α΄ Φάσης.

5. Οι συνοδοί της ομάδας, τριάντα λεπτά (30΄) πριν από την έναρξη του αγώνα, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία των αγώνων τα σχετικά παραστατικά στοιχείων που προβλέπονται από τη Διαταγή του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις [φανέλα και φόρμα] αθλητών απαγορεύεται. Σε περίπτωση παράβασης ο αθλητής υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του ονόματος του αθλητικού συλλόγου.

7. Για ο,τιδήποτε προκύψει κατά την διάρκεια του αγώνα, που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, υπεύθυνη είναι η ΟΕΣΑΔ.

8. Τα έτη γέννησης των μαθητών-τριών που δικαιούνται να λάβουν μέρος είναι: - 2001-2002 2003 και 2004 εφόσον φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου.

Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθητές/τριες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1, 9.2, 9.3 και 9.4 της υπ. αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση). Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου,

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα (η υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου),

3. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και,

4. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ομαδικά αθλήματα,

5. οι Καταστάσεις Συμμετοχής Υπόδειγμα (2) ανά αγώνισμα και φύλλο θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ Καστοριάς μέχρι την Τετάρτη 13/03/2019. 

Διευκρινίζεται ότι:

1. Ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα.

2. Επιπλέον, ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος.

3. Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές/τριες μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων της κάθε σχολικής ομάδας (Σε όλες τις φάσεις Α’-Β’-Γ’ των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων).

4. Οι μετακινήσεις των μαθητών – αθλητών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 17.2 παράγραφο της 190677/Δ5/10-11-16, με έγκριση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου.

Για την Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
Ο Αν. Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς
Γεράσιμος Γ. Σπίγγος, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ