"


Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων λέει το Υπουργείο Παιδείας

Την τροποποίηση της απόφασης που ίσχυε από το 2010 για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,


υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου

Ειδικότερα:

1η Αλλαγή

Ως προς  την κατάθεση των δικαιολογητικών η  νέα απόφαση προβλέπει:

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από 1 Ιουλίου μέχρι και 7 Ιουλίου κάθε έτος .

ΤΙ ΙΣΧΥΕ


Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου έτους.

2η Αλλαγή

Ως προς τις  «Εισιτήριες δοκιμασίες» τροποποιούνται τα  εξής:

Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:

(α) ένα αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο- άσπρο) από το γύψινο εκμαγείο,

(β) ένα έργο με χρώμα εκ του φυσικού, από την άσκηση σύνθεσης - χρώματος,

(γ) μια δοκιμασία σχεδίου με θέμα ανθρώπινη μορφή, από έμψυχο ή άψυχο πρότυπο. Το θέμα δίνεται σε μια οποιαδήποτε μέρα των Εισιτηρίων Εξετάσεων και διαρκεί τέσσερις ώρες.

(δ) μια άσκηση ελεύθερης ανασύνθεσης των δοθέντων θεμάτων (σχέδιο ή χρώμα),

(ε) κάθε υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει μετά το πέρας των εξετάσεων τέσσερα έως πέντε (4-5) συνολικά έργα: ένα σχέδιο από πρόπλασμα, ένα σχέδιο ανθρώπινης μορφής (έμψυχο ή άψυχο πρότυπο), ένα έργο με χρώμα και ένα έργο ελεύθερης ανασύνθεσης των δοθέντων θεμάτων (ασπρόμαυρο ή χρώμα). Το πέμπτο έργο που δύναται να καταθέσει ο υποψήφιος, αναφέρεται σε οποιαδήποτε δοκιμασία επιλέξει.»

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:

(α) ένα μέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο− άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων,

(β) ένα μέχρι δύο (1−2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού−σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων,

(γ) μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και

(δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), και παραδίνει ένα (1) έργο.

Πηγή: esos.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ