"


Σαν σήμερα πέθανε ο Γερμανός Καραβαγγέλης (1866-1935)

Πέθανε σαν σήμερα, 11 Φεβρουαρίου.


Ο ιεράρχης του Μακεδονικού Αγώνα και του αντάρτικου του Πόντου. Επίσκοπος και μαχητής-αγωνιστής.

Σαν Μητροπολίτης Καστοριάς οργάνωσε ένοπλα σώματα με εθελοντές από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Υπήρξε από τις κύριες μορφές του Μακεδονικού Αγώνα.

Με απαίτηση της Οθωμανικής κυβέρνησης εκδιώχθηκε από την Καστοριά και τοποθετήθηκε Μητροπολίτης Αμάσειας του Πόντου με έδρα την Σαμψούντα. Δημιούργησε και εκεί ένοπλες ομάδες από Έλληνες και Αρμένιους, ανέπτυξε έντονη δράση δημιουργώντας σχολεία και ένοπλες ομάδες κατά Τούρκων ατάκτων που λυμαίνονταν την περιοχή. Συνελήφθη και φυλακίστηκε στην Κωνσταντινούπολη.


Το 1924 ο Γερμανός Καραβαγγέλης τοποθετήθηκε έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Βιέννη. Πέθανε στις 11 φεβρουαρίου 1935, πάμφτωχος.

Το «Ίδρυμα Μελετών της Χερσονήσου του Αίμου» από κοινού με την «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών» επιχορήγησαν τη μεταφορά των οστών του με τιμητική συνοδεία αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Καστοριά, όπου και τοποθετήθηκαν σε κρύπτη κάτω από τον ανδριάντα του.

Πηγή: Τ' εμέτερον η ράτσα
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ