"

Καταστάσεις πληρωμής έτους 2014 - Ολοκληρωμένη διαχείριση στα καπνά


Ολοκληρωμένη Διαχείριση στα καπνά (πρόσκληση 5597/11.03.2013)


Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γίνεται γνωστό ότι σήμερα, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ Καστοριάς, η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων του ανωτέρω προγράμματος έτους 2014, για την Π.Ε. Καστοριάς.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών στην γραμματεία της ΔΑΟΚ (γρ.2) Καστοριάς, δηλαδή από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, μέχρι και την Δευτέρα στις 11 Φεβρουαρίου 2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνο του προγράμματος, κα. Τσούτση Ευπραξία, στο γραφείο 7 της ΔΑΟΚ Καστοριάς, στο τηλ.: 2467350318.


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ