"


ΕΛ.Γ.Α.: Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων σε πορίσματα εκτιμήσεων ζημιών

Παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες Εκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:


    Τ.Κ. Αυγής: ΧΑΛΑΖΙ,  20/05/2018
    Τ.Κ. Αυγής: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018
    Τ.Κ. Αυγής: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 20/08/2018

    Τ.Κ. Ομορφοκκλησιάς: ΧΑΛΑΖΙ της 20/05/2018

    Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 17/06/2018
    Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΧΑΛΑΖΙ της 22/06/2018
    Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 20/05/2018
    Τ.Κ. Πενταβρύσου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 20/08/2018

    Τ.Κ. Τσάκονης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 20/05/2018
    Τ.Κ. Τσάκονης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 20/08/2018
    Τ.Κ. Τσάκονης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018
    Τ.Κ. Τσάκονης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 17/06/2018

    Τ.Κ. Χιλιοδένδρου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Δ.Κ. Μανιάκων: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 08/08/2018

    Τ.Κ. Βασιλειάδας: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 23/05/2018
    Τ.Κ. Βασιλειάδας: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018
    Τ.Κ. Βασιλειάδας:  ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 18/06/2018

    Τ.Κ. Κορησού: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018
    Τ.Κ. Κορησού: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 18/06/2018
    Τ.Κ. Κορησού: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 03/08/2018

    Τ.Κ. Λιθιάς: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Τ.Κ. Μελισσοτόπου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 05/08/2018
    Τ.Κ. Μελισσοτόπου:  ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Τ.Κ. Αγίας Κυριακής: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018
    Τ.Κ. Αγίας Κυριακής: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 20/06/2018
    Τ.Κ. Αγίας Κυριακής: ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ της 09/09/2018

    Τ.Κ. Καλοχωρίου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Δ.Κ. Μεσοποταμίας: ΧΑΛΑΖΙ της 08/07/2018
    Δ.Κ. Μεσοποταμίας: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 20/06/2018
    Δ.Κ. Μεσοποταμίας: ΧΑΛΑΖΙ της 28/04/2018
    Δ.Κ. Μεσοποταμίας: ΧΑΛΑΖΙ της 13/06/2018
    Δ.Κ. Μεσοποταμίας: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Τ.Κ. Οινόης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 17/06/2018
    Τ.Κ. Οινόης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Τ.Κ. Πτεριάς: ΧΑΛΑΖΙ της 13/06/2018
    Τ.Κ. Πτεριάς: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 20/06/2018
    Τ.Κ. Πτεριάς: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 17/08/2018

    Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 08/07/2018
    Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ της 20/09/2018
    Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ της 10/10/2018
    Τ.Κ. Μεταμόρφωσης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Δ.Κ. Καστοριάς: ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ της 15/05/2018
    Δ.Κ. Καστοριάς: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Τ.Κ. Κλεισούρας: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Τ.Κ. Μακροχωρίου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 28/06/2018

    Τ.Κ. Μαυροχωρίου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 20/06/2018

    Τ.Κ. Πολυκάρπης: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 17/06/2018

Οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των ανταποκριτών προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά. Όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 18 Φεβρουαρίου 2019.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ