"


ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω  εκτέλεσης τεχνικών  εργασιών στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιβάλλεται η διακοπή   ηλεκτρικού  ρεύματος  στις παρακάτω περιοχές:


την   ΠΕΜΠΤΗ   14-02-2019
α) από ώρα  08:30  ΜΕΧΡΙ 14:30  
στην περιοχή ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΒΙΤΣΙΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗ  ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
 
β) από ώρα  08:30  ΜΕΧΡΙ 10:30   ΚΑΙ   από ώρα  13:30  ΜΕΧΡΙ 14:30  
στα χωριά  ΚΕΦΑΛΑΡΙ Μ-ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ –ΤΟΙΧΙΟ – ΒΥΣΣΙΝΙΑ – ΟΞΥΑ – ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΣ – ΚΕΡΑΙΕΣ ΒΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ενδεχομένως και πριν από την παραπάνω ώρα και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  ή άλλα  στοιχεία  δικτύου  ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος ατυχήματος.

Κωνσταντίνος  Σ. Κωνσταντινίδης  
Διευθυντής Περιοχής Καστοριάς
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ