"


Αλλαγή στην εισαγωγή μαθητών σε Τμήματα. Μουσικών Σπουδών - Η ύλη και ο νέος τρόπος εξέτασης

Εγκύκλιο που προσδιορίζει την ύλη και τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, που από φέτος (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) και εφεξής


θα γίνεται μόνο µέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι συμπληρώνουν Αίτηση Προδήλωσης για την κατεύθυνση και το μουσικό όργανο στο οποίο θα εξετασθούν.

Δείτε τα παρακάτω:
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A5.%CE%91._%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B1_4_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_2019_%CE%A6%CE%95%CE%9A.pdf

και
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82_%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CE%B5_%CE%A4%C2%B5%CE%AE%C2%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD.pdf
       
Πηγή: iPaideia.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ