"

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου για μαθητές

Εγκρίθηκε ο 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας.


Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων θεατρικών έργων. Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι ατομικά ή ομαδικά, ενώ η θεματολογία είναι ελεύθερη. Κάθε μαθητής ή ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί. Επειδή ένα θεατρικό κείμενο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://dramamusiclub.blogspot.com

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019. Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση scriptheater.contest@gmail.com.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς διανομή έντυπου ή άλλου διαφημιστικού υλικού.

Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν για ένα (1) έτος τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, όσον αφορά την έκδοση, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση. Διατηρούν ωστόσο τα πνευματικά τους δικαιώματα όσον αφορά την παροχή άδειας για διεξαγωγή θεατρικής

Φορείς – Πλαίσιο
:

Το 5ο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης διά του Ομίλου του Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας και ο Τομέας Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης προκηρύσσουν τον

2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου

για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων
(ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών)
Εισαγωγικά/ Το σκεπτικό του Διαγωνισμού

Το θέατρο στο σχολείο αποτελεί μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης. Ως παιδαγωγικό εργαλείο –ανάμεσα στα άλλα– εντάσσει τις τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλλιεργεί την αισθητική, αναδεικνύει αξίες και ιδέες, αποσκοπεί στην ηθική και πνευµατική καλλιέργεια του μαθητή, στη µόρφωσή του, στην παιδεία του εν γένει.

Με αυτήν την λογική δημιουργήθηκε και λειτουργεί εδώ και πέντε έτη ένας Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας στο 5ο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης, με τη συμμετοχή πολλών μαθητών που έρχονται σε επαφή με θεατρικά έργα του ελληνικού και του ξένου ρεπερτορίου, έχουν εξοικειωθεί αρκετά με τα χαρακτηριστικά και τις αρχές του θεατρικού γραπτού λόγου και ως τελικό «παραδοτέο» κάθε χρόνο παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση σε ανοιχτό θέατρο της πόλης.

Και φέτος, πάλι σε συνεργασία με τον Τομέα Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης, συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πέρυσι και προκυρήσσουμε τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου.

Σκοποί – Στόχοι του Διαγωνισμού


Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων θεατρικών έργων.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

    να γνωρίσουν οι μαθητές το θεατρικό έργο ως λογοτεχνικό είδος
    να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του
    να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής
    να εξοικειωθούν με την τεχνική της θεατρικής γραφής
    να γίνουν εμπνευσμένοι αναγνώστες και συστηματικοί θεατές

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων και Ημερήσιων Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών) της Ελλάδας.

• Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι ατομικά ή και ομαδικά.

• Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

• Η θεματολογία είναι ελεύθερη.

• Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.

• Τα κείμενα θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, γραμματοσειρά Times New Roman, το μέγεθος της γραμματοσειράς 12 και το διάστιχο 1,5 γραμμή. Επειδή ένα θεατρικό κείμενο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη μορφή, σας παραπέμπουμε στη σελίδα http://dramamusiclub.blogspot.com όπου μπορείτε να δείτε παραδείγματα.

• Το κάθε μονόπρακτο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 3500 λέξεις.

• Το κάθε έργο θα πρέπει να σταλεί ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Μανιουδάκη Μαρία
Ταχυδρομική Θυρίδα 614, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100

ΜΟΝΟ με την ένδειξη «Για τον Διαγωνισμό Θεατρικού Έργου», ΧΩΡΙΣ αναγραφή των στοιχείων του αποστολέα στο φάκελο.

• Ο φάκελος που θα σταλεί θα πρέπει να περιέχει:

    Πέντε (5) αντίγραφα του θεατρικού έργου, φωτοτυπημένα, ανώνυμα, με μόνη ένδειξη, σε καθένα από αυτά, «Γυμνάσιο» ή «Λύκειο», ανάλογα με το σχολείο φοίτησης του διαγωνιζόμενου.
    Μία σύντομη περίληψη του έργου (80- 110 λέξεις), επίσης ανώνυμα.
    Ένα CD-ROM ή USB-Flash, που θα περιέχει το κείμενο και την περίληψη σε ηλεκτρονική μορφή (ανώνυμα).
    Έναν μικρότερο σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου θα είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: Ονοματεπώνυμο, σχολείο φοίτησης, τάξη, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.

• Για την κάθε μία από τις δύο γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο) θα απονεμηθούν 3 πρώτα βραβεία, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό συμμετοχής στον διαγωνισμό.

• Τα έργα θα κρίνουν δύο επιτροπές (μία για τα έργα των μαθητών του Γυμνασίου και μία για τα έργα των μαθητών του Λυκείου), μέλη των οποίων αναγράφονται παρακάτω.

• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο του 2019 και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στο Ρέθυμνο το αμέσως επόμενο διάστημα, σε ώρα και μέρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

• Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και οι περιλήψεις συμμετοχών που ξεχώρισαν, θα εκδοθούν ηλεκτρονικά, ή, σε περίπτωση που εξευρεθούν έκτακτοι πόροι, σε βιβλίο.

• Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν για ένα (1) έτος τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, όσον αφορά την έκδοση, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση. Διατηρούν ωστόσο τα πνευματικά τους δικαιώματα όσον αφορά την παροχή άδειας για διεξαγωγή θεατρικής παράστασης σε οποιοδήποτε σχήμα, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, επιθυμούν.

• Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

• Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων του.

• Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: scriptheater.contest@gmail.com

Τα μέλη της Κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν αργότερα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1) Μανιουδάκη Μαρία, φιλόλογος, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του 5ου Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης

2) Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, φιλόλογος, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του 5ου Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης

3) Σειραγάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Μουσικολογίας-Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης, σκηνοθέτης, ηθοποιός

Πηγή: edu.klimaka.gr
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ