"


Πρόσκληση συμμετοχής υπαίθριας εκδήλωσης "Ραγκουτσάρια 2019″

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην υπαίθρια εκδήλωση «Ραγκουτσάρια 6,7,8 Ιανουαρίου 2019» η οποία θα διεξαχθεί στην Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, να υποβάλλουν αίτηση έως και 04 Ιανουαρίου 2019,

ώρα 13:00, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την υποβολή της αίτησης το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει  στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών δια μέσω της Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων:

1)την άδεια άσκησης υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης που κατέχει  2)πιστοποιητικό υγείας 3) δημοτική ενημερότητα

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη  και να εκδοθεί η άδεια κατάληψης χώρου.

-Οι προς διάθεση χώροι και τα πωλούμενα είδη αναγράφονται στην αριθ.466/2018 δημοτικού συμβουλίου.

-Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Η συμμετοχή στην υπαίθρια εκδήλωση, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων της αριθ.466/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό θέσεων.

Πληροφορίες: Νικ.Σπανίδης – Τηλ. 2467351155  – Φaξ: 2467351154 – nikspanidis@kastoria.gov.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ