"


Μ. Αντωνίου: Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφω για την Μίσθωση του Κτηματολογικού Γραφείου Καστοριάς σε ακίνητο ιδιοκτησίας συμβούλου της Ο. Τελιγιορίδου


Παρατίθεται αυτούσιο το περιεχόμενο της επιστολής με την ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατατέθηκε σήμερα για την «Μίσθωση του Κτηματολογικού Γραφείου Καστοριάς σε ακίνητο ιδιοκτησίας συμβούλου


της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτού Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, κας. Ολυμπίας Τελιγιορίδου».


Προς:  Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ. Γιώργο Σταθάκη

Θέμα: «Μίσθωση του Κτηματολογικού Γραφείου Καστοριάς σε ακίνητο ιδιοκτησίας συμβούλου της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτού Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, κας. Ολυμπίας Τελιγιορίδου»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε πρόσφατο δημοσίευμα της Εφημερίδας ‘Ελεύθερος Τύπος’ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ’ αποφάσισε το Κτηματολογικό Γραφείο Καστοριάς να στεγαστεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας συμβούλου της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτού Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, κας. Ολυμπίας Τελιγιορίδου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεταξύ άλλων προσφορών, προκρίθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης ως πιο συμφέρουσα η προσφορά της κας. Αντωνίας Ρουσκοπούλου και Βασιλικής Ρουσκοπούλου, η οποία αφορούσε ακίνητο ιδιοκτησίας τους στην πόλη της Καστοριάς, επί της Λ. Κύκνων 14. Το Κτηματολογικό Γραφείο Καστοριάς αποφασίστηκε να στεγαστεί στο εν λόγω ακίνητο με μηνιαίο μίσθωμα 1.400 Ευρώ.

Επειδή κατόπιν του δημοσιεύματος προέκυψαν εύλογα ερωτηματικά και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία της Καστοριάς σχετικά με το κατά πόσο νόμιμη και ηθική ήταν η επιλογή του εν λόγω ακινήτου που ανήκει σε σύμβουλο που εργάζεται στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας. Ολυμπίας Τελιγιορίδου.

Επειδή υπήρξαν δέκα ακόμα προσφορές για τη μίσθωση του Κτηματολογικού Γραφείου Καστοριάς οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί και οι οποίες είχαν, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, μικρές αποκλίσεις με την προκριθείσα.

Επειδή μέλος του Δ.Σ. του ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ’ έχει εκφράσει την αντίθεση της για την επιλογή της απευθείας ανάθεσης για τα ακίνητα που θα μισθωθούν από το φορέα για τη στέγαση των κτηματολογικών γραφείων και την πεποίθηση της ότι τουλάχιστον για κάποια εξ αυτών θα έπρεπε να ακολουθηθεί διαγωνιστική διαδικασία.

Επειδή στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπάρχουν δημόσια κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό και να μη χρειαστεί να  ξοδεύει ο υπερφορολογημένος Έλληνας πολίτης 16.800 Ευρώ το χρόνο για τη στέγαση του Κτηματολογικού Γραφείου Καστοριάς.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την επιλογή του εν λόγω ακινήτου που θα στεγάσει το Κτηματολογικό Γραφείο Καστοριάς και για ποιο λόγο δεν υπήρξε σχετική διαγωνιστική διαδικασία;

2. Γνωρίζατε ότι το ακίνητο το οποίο επιλέχθηκε για τη μίσθωση του Κτηματολογικού Γραφείου Καστοριάς ανήκει σε σύμβουλο της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας. Ολυμπίας Τελιγιορίδου;

3. Παρακαλώ όπως μου καταθέσετε όλα τα σχετικά έγγραφα της συγκεκριμένης διαδικασίας (πρόσκληση, ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσφορές για τη μίσθωση του Κτηματολογικού Γραφείου Καστοριάς κτλ.), από τα οποία να προκύπτει ότι η προσφορά της κας. Αντωνίας Ρουσκοπούλου ήταν η πλέον συμφέρουσα.

Η Ερωτώσα και Αιτούσα Βουλευτής,
Μαρία Β. Αντωνίου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ