"


Κτηματολόγιο: Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών Δυτ. ΜακεδονίαςΣτις 10 Δεκεμβρίου 2018 ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για τις Τ.Κ. της Π.Ε. Γρεβενών ενώ στις 14 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει και η υποβολή δηλώσεων για τις Τ.Κ.

της Π.Ε. Καστοριάς και Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το Κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των εγγραπτέων δικαιωμάτων πάνω σε αυτά. Η σύνταξή του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα.

Το πρώτο στάδιο κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία. Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο.

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου). Επίσης, η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών, εντός και εκτός σχεδίου, είτε είναι αστικά, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι οικοδομημένα, είτε όχι. Η δήλωση ιδιοκτησίας αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή, δωρεά, έκδοση οικοδομικής αδείας.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων είναι τρείς μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού είναι έξι μήνες. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ:

  • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής
  • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή λογαριασμού ΔΕΗ (έγγραφο που να προκύπτει το ΑΦΜ).
  • Τοπογραφικό διάγραμμα ή εντοπισμός του ακινήτου


Είναι καλό να γνωρίζετε ότι :
(i) ανεντόπιστα δικαιώματα δηλ. ακίνητα που δεν ξέρουμε που βρίσκονται, δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στους κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης, κατά το δεύτερο στάδιο, αλλά και εν τέλει στους οριστικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα.
(ii) εσφαλμένος, δηλ. λάθος εντοπισμός ακινήτου καθώς και λάθος οριοθέτηση αυτού οδηγεί εν πρώτοις σε ταλαιπωρία του πολίτη προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου και επίσης οικονομική επιβάρυνση.
(iii) εκτεταμένα λάθη οδηγούν σε χρονοβόρες και αντιοικονομικές διαδικασίες όπως αυτές των επαναχωροθετήσεων.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι το εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα σε ΕΓΣΑ ’87 εξασφαλίζει:
τον ορθό εντοπισμό και την οριοθέτηση του ακινήτου με ακρίβεια
και εάν και δεν είναι πάντα υποχρεωτική η υποβολή του, έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι
η επισύναψή του κατοχυρώνει καλύτερα την ιδιοκτησία και
αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών στα επόμενα στάδια της Κτηματογράφησης

Η ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνταξη των δηλώσεων κτηματολογίου, από αρμόδιους επιστήμονες όπως είναι οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες, είναι η μόνη εγγύηση για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων επί των ακινήτων και θα προστατεύσει τους ιδιοκτήτες τους από πιθανά προβλήματα στο μέλλον όπως π.χ. είναι οι ενστάσεις στο Κτηματολόγιο και οι Δασικοί χάρτες που σύντομα θα αναρτηθούν στις παραπάνω περιοχές.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ KAΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος
Ριζόπουλος Φώτηςς Φώτης
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ