"


Οι δράσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το έργο «LIFE AMYBEAR» σε Αμύνταιο και Μέτσοβο

Για το Αμύνταιο


Η υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας, η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε ανεκτά επίπεδα των αρνητικών αλληλεπιδράσεων όσο και η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών και της τεχνογνωσίας που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου, αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις του προγράμματος LIFE AMYBEAR, το οποίο πραγματεύεται μέσα από καταγεγραμμένα περιστατικά προσέγγισης, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμυνταίου.

Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης C2 του έργου «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου», πραγματοποιήθηκε την π. Δευτέρα 17-12-2018 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, παρουσία του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειου Μιχελάκη, ο 2ος επιμορφωτικός κύκλος κατάρτισης του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση πληθυσμών αρκούδας.

Κεντρικό θέμα του σεμιναρίου κατάρτισης ήταν η ανάπτυξη εισηγήσεων επιμόρφωσης του προσωπικού των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων με αντίστοιχη επίδειξη στο πεδίο περιστατικών εξιχνίασης από εκπαιδευμένο σκύλο καθώς και επίδειξη του κυτίου πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης σκύλων από δηλητηριασμένα δολώματα. Τις εισηγήσεις ολοκλήρωσε αναφορά για περιστατικά επέμβασης των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης στην περιοχή εκτέλεσης του έργου με έμφαση στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

Ωστόσο, λόγω της απρόβλεπτης ασθένειας του σκύλου εξιχνίασης δολωμάτων και της πρόγνωσης για χιονόπτωση την δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, συζητήθηκε από την οργανωτική επιτροπή και αποφασίστηκε με την συγκατάθεση των συμμετεχόντων να ενοποιηθούν οι εισηγήσεις των δύο ημερών στην πρώτη μέρα του σεμιναρίου.

Τις καινοτόμες πρακτικές και την πορεία εξέλιξης των δράσεων μέχρι σήμερα παρουσίασε ο εκπρόσωπος του επικεφαλής εταίρου του έργου, ενώ ομιλητές από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Ελληνική Ορνιθολογική εταιρεία επισήμαναν την έκταση και ένταση του φαινομένου της παράνομης χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων με ιδιαίτερη αναφορά στα κίνητρα-αίτια και τις επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και την αγροτική οικονομία, δίνοντας παράλληλα βασικές οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ζώων από δηλητηριασμένα δολώματα με τη χρήση κυτίου πρώτων βοηθειών, η απόκτηση και διανομή των οποίων σε ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού στην περιοχή του Αμυνταίου αποτελεί αντικείμενο δράσης του έργου LIFE AMYBEAR.

O κύκλος των εισηγήσεων ολοκληρώθηκε, με την παρουσίαση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές ιδιαίτερα στην περιοχή του έργου, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων και μεθόδων αντιμετώπισης του προβλήματος με έμφαση στους οδικούς άξονες και τη χρήση ειδικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.

Στον 2ο επιμορφωτικό κύκλο κατάρτισης, συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αμυνταίου, εκπρόσωποι του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπηρεσιακοί παράγοντες από τη Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, των Δ/νσεων Δασών Φλώρινας και Καστοριάς, των Δασαρχείων Κοζάνης και Τσοτυλίου,  εκπρόσωποι της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, Κυνηγετικών Συλλόγων και μελών των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης καθώς και μέλη των εταίρων του έργου LIFE AMYBEAR (LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Δήμος Αμυνταίου και Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια ζωή & Φύση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ»).

Για το Μέτσοβο
Το πρόγραμμα LIFE AMYBEAR υλοποιείται και στην περιοχή της Ηπείρου με ανάλογες δράσεις, στα πλαίσια του οποίου διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας στις 10-12-2018 στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικών Ερευνών, συνάντηση ανταλλαγής εμπειρίας και καλών πρακτικών στη διαχείριση πληθυσμών αρκούδας στην περιοχή  της Πίνδου με άξονα δράσης το έργο LIFE ARCPIN.

Η συνάντηση που αφορούσε πρωτίστως τα μέλη των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης, στόχευε στην περαιτέρω εξειδικευμένη ενημέρωσή τους πάνω σε ζητήματα που άπτονται στη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης πληθυσμών αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων. Η επιτόπια επίσκεψη σε περιοχές εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων και μέτρων που υλοποιήθηκαν στην περιοχή του Μετσόβου από το έργο LIFE ARCPIN (LIFE12 NAT/GR/000784), ολοκλήρωσε τον κύκλο ενημέρωσης των εταίρων του έργου  LIFE AMYBEAR και μελών Ομάδων Άμεσης Επέμβασης, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να λάβουν σημαντικές συμβουλές και τεχνικές πληροφορίες.

Η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου και εργαλείου προς την κατεύθυνση βελτίωσης των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου, η συνέργεια με άλλα έργα και φορείς, η μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές καθώς και η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων, εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την αποτελεσματική διαχείριση των πληθυσμών των αρκούδων και τη συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο, όπως υπογραμμίστηκε από τους εισηγητές της συνάντησης. Σημαντική εξέλιξη στην διαχείριση περιστατικών, αποτελεί η κατανομή χρηματοδότησης και η προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας αποτρεπτικών μέσων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, όπως επισήμανε στο χαιρετισμό του ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μετσόβου, υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, των Δασαρχείων Ιωαννίνων και Μετσόβου, καθώς και εκπρόσωποι των εταίρων του έργου LIFE AMYBEAR (LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Δήμος Αμυνταίου και Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια ζωή και Φύση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ»).

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ