"


Ημερίδα Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών και κτηνοτροφικών προϊόντων Καστοριάς

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  Δημ/κων και Κτην/κων Προϊόντων Καστοριάς σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018


και από ώρα 10:30 μέχρι 13:30, με θέμα «Εκτατική εκτροφή της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής στην Καστοριά - Κρυσταλλοπηγή: Τάσεις και προοπτικές» που θα διεξαχθεί στο «Limneon Resort & Spa».


Δημήτριος Μόσχος
Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού
δημητριακών και κτηνοτροφικών προϊόντων Καστοριάς

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

Προεδρείο:     Δημήτριος Μόσχος, Πρόεδρος Συνεταιρισμού
Άννα Μόσχου, Ταμίας Συνεταιρισμού - Νόμιμος Εκπρόσωπος Προγράμματος 

10:00-10:30     Εγγραφές

10:30-11:00    Χαιρετισμοί

11:00-11:20    Δρ Μιχαήλ Βραχνάκης, Δασολόγος - Λιβαδοπόνος, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος «Λιβαδικά Οικοσυστήματα της Δυτικής Μακεδονίας: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λιβαδιών της Κρυσταλλοπηγής»

11:20-11:40    Δρ Γιάννης Καζόγλου, Γεωπόνος - Λιβαδοπόνος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Προοπτικές της Εκτατικής Κτηνοτροφίας: η ανάγκη εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης σε συνεργασία με τους χρήστες των λιβαδιών»

11:40-12:20    Διάλειμμα - Καφές

12:20-12:40    Ελευθέριος Γίτσας, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, Γραμματέας του Σ.Ε.Κ. «Η Ελληνική Κόκκινη Φυλή και η θέση της στην Ελληνική αγορά»

12:40-13:00    Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. «Συμπεριφορά καταναλωτή ως προς το κρέας της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής Καστοριάς-Κρυσταλλοπηγής»

13:00-13:15    Συζήτηση Ερωτήσεις

13:15    Λήξη Ημερίδας - Συμπεράσματα
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ