"


Διαπεριφερειακό Έργο EPICAH- 2ο Ετήσιο Διασυνοριακό Εργαστήριο


Με επιτυχία διοργανώθηκε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 στην πόλη της Καστοριάς το 2ο ετήσιο Διασυνοριακό Εργαστήριο του Διαπεριφερειακού Έργου EPICAH, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Την όλη ευθύνη της πολύ επιτυχημένης, κατά κοινής ομολογίας των συμμετεχόντων, διοργάνωσης είχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο συμμετέχει ως εταίρος από την ελληνική πλευρά, στην υλοποίηση του Έργου. Το θέμα που απασχόλησε τις εργασίες του Διασυνοριακού Εργαστηρίου ήταν η «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

Στην έναρξη της πρώτης ενότητας του Διασυνοριακού Εργαστηρίου, με τη συνδρομή των ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων του έργου, αναλύθηκε η ενσωμάτωση της εμπειρίας του έργου EPICAH στο γενικότερο σχεδιασμό για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον στις διαπεριφερειακές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την αναλυτική παρουσίαση των διαθέσιμων εργαλείων χρηματοδότησης δράσεων πολιτισμού, περιβάλλοντος και τουρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε τόσο από τον Προϊστάμενο της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» Γ. Παπαδόπουλο, όσο και από εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Αρχής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας.

Κύριο μέρος των εργασιών του Διασυνοριακού Εργαστηρίου αποτέλεσαν τα 2 παράλληλα στρογγυλά τραπέζια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2ου μέρους του, ως εξής:
1. «Προσβάσιμος πολιτισμός και τουρισμός στη Δυτική Μακεδονία: Προκλήσεις και προοπτικές», ήταν το θέμα που αναπτύχθηκε και συζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κούτσιανο Βασίλη
2. «Περιβάλλον, Τουρισμός και Κλιματική Αλλαγή: προκλήσεις και ευκαιρίες σε έναν κόσμο που αλλάζει», ήταν το θέμα που παρουσιάστηκε από τον Περιβαλλοντολόγο & Δρ. Πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή, κ. Γκιουζέπα Γιώργο.

Το 2ο ετήσιο Διασυνοριακό Εργαστήριο του Διαπεριφερειακού Έργου EPICAH, ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση των συμπερασμάτων από τους συμμετέχοντες, αναφορικά με την υψηλή αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει η ορθή εφαρμογή και αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

*Το EPICAH στοχεύει στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ