"

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού (Δημοτικές Ενότητες Δήμου Καστοριάς)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός NΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2018,


κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς:  Κορησού,   Οινόης, Ν.Οικισμού, Τσάκωνης, Ν.Λεύκης, Λιθιάς, Βέργας, Α.Πτεριάς, Μελισσοτόπου,  Σταυροποτάμου, και Κεφαλαρίου είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.


                                                                                                       Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ