"


Οι εξελίξεις για τον ΤΑP


Ολοταχώς οδεύει προς το 2020 και την πρώτη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία στην Ευρώπη ο Διαδριατικός Αγωγός (TAP), καθώς η κατασκευή του στις τρεις χώρες που τον φιλοξενούν -Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία- έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 80%.

Στην Ελλάδα, δε, από τα περίπου 550 χιλιόμετρα της διαδρομής του αγωγού έχει καθαριστεί και διαμορφωθεί το 100% της Ζώνης Εργασίας και «το έργο βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και των εργασιών ένωσης, συγκόλλησης και τοποθέτησης του αγωγού στο χώμα, ενώ παράλληλα υλοποιείται η διαδικασία αποκατάστασης της γης». Την πορεία του αγωγού παρουσιάζει, σε συνέντευξή της, η διευθύντρια του TAP στην Ελλάδα (country manager), Κατερίνα Παπαλεξανδρή, διευκρινίζοντας ότι, σε σχέση με τις τεχνικές προκλήσεις του έργου, «το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού, συνολικού μήκους 105 χιλιομέτρων, που θα διασχίζει την Αδριατική και θα συνδέει τις αλβανικές με τις ιταλικές ακτές - τμήμα για το οποίο ξεκίνησαν πρόσφατα οι σχετικές εργασίες» (σ.σ. βάσει χρονοδιαγράμματος, η υποθαλάσσια εγκατάσταση του αγωγού στο συγκεκριμένο τμήμα θα γίνει εντός του 2019).

Πόσο έχει ωφελήσει ο ΤΑP την οικονομία και την απασχόληση στην Ελλάδα;

Κληθείσα να σχολιάσει την άποψη που είχε εκφραστεί από όσους διαφωνούσαν με τη δημιουργία του ΤΑP, υποστηρίζοντας ότι ο αγωγός απλά θα διέλθει από την Ελλάδα, αλλάζοντας και το φυσικό τοπίο, χωρίς ωστόσο να αφήσει πραγματικό όφελος για τη χώρα είτε οικονομικό είτε σε όρους απασχόλησης, η κυρία Παπαλεξανδρή σημειώνει: «Εστιάζοντας στην οικονομία και την ανάπτυξη, πρόκειται για ένα ενεργειακό έργο υποδομής και μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στη χώρα, που ήδη ξεπερνά το 1,4 δισ. ευρώ. Χρήματα, δηλαδή, που έχουν επενδυθεί στην κατασκευή αυτή, καθεαυτήν, του αγωγού μέσω συμβάσεων με τις μεγάλες εργολήπτριες εταιρείες, αλλά και στην προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στη διαμονή κι εστίαση των συνεργείων κατασκευής, κ.ο.κ».

'Οπως επισημαίνει, μόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο ΤΑΡ και οι εργολήπτριες εταιρείες του, έχουν συνεργαστεί με 70 ξενοδοχειακές μονάδες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, από την Αλεξανδρούπολη ως την Καστοριά. «Σε ό,τι αφορά, δε, την απασχόληση, θα ήθελα να επισημάνω ότι περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι έχουν απασχοληθεί στο έργο από την έναρξη της υλοποίησής του στην Ελλάδα, με τη συντριπτική πλειοψηφία τους να προέρχεται από τις ίδιες περιοχές της κατασκευής. Κι εκτός όλων αυτών, να σημειώσουμε ότι κατασκευάζουμε και "εξόδους" του αγωγού στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι ο ΤΑΡ θα παρέχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και προς τη χώρα μας μέσω σχετικών διασυνδέσεων», υπογραμμίζει. Όπως χαρακτηριστικά λέει, «ο ΤΑΡ περνάει από την Ελλάδα αφήνοντας ως "Αγωγός Καλής Ενέργειας" πολλαπλά οφέλη, στρατηγικά και γεωπολιτικά, οικονομικά και αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, αλλά και σε επίπεδο υποδομών, υψηλής τεχνολογίας και πολιτιστικής κληρονομιάς».

Αποκατάσταση τοπίου υπό εξέλιξη σε ποσοστό περίπου 87% και επιστροφή στους ιδιοκτήτες/χρήστες άνω των 5.800 γεωτεμαχίων.

Ερωτηθείσα, δε, αν έχει αποκατασταθεί πλήρως το τοπίο στις περιοχές από όπου διέρχεται ο αγωγός, η διευθύντρια του ΤΑP για την Ελλάδα απαντά: «Η αποκατάσταση της γης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του αγωγού αποτελεί για εμάς δέσμευση, διότι ο ΤΑΡ σέβεται την ελληνική γη που τον φιλοξενεί. Ως διαδικασία (σ.σ. η αποκατάσταση) έχει ήδη ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνεται σε ποσοστό της τάξης του 87% περίπου, καθώς βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης περί τα 480 χιλιόμετρα από τα περίπου 550 χλμ. της ελληνικής όδευσης. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά περισσότερα από 5.800 γεωτεμάχια έχουν ήδη επιστραφεί στους ιδιοκτήτες και χρήστες τους που συνεχίζουν κανονικά τις αγροτικές τους δραστηριότητες».

Πρόοδος βάσει χρονοδιαγράμματος

Σε σχέση με το αν ισχύει το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα ως προς το πότε αναμένεται να φτάσουν στην Ευρώπη οι πρώτες ποσότητες αερίου από το Σαχ Ντενίζ ΙΙ μέσω του ΤΑP, η κυρία Παπαλεξανδρή διευκρινίζει ότι το έργο «υλοποιείται βάσει χρονοδιαγράμματος, ώστε (σ.σ. ο αγωγός) να είναι έτοιμος να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία στην Ευρώπη το 2020». Ως προς τις προϋπόθεσεις υπό τις οποίες η δυναμικότητα του αγωγού είναι δυνατόν να επεκταθεί από τα 10 bcm/a (δισεκατομμύρια κυβικά εκατοστά ετησίως), δηλαδή την ποσότητα που θα μπορεί να μεταφέρει σε πρώτη φάση, στα 20 bcm, η διευθύντρια του ΤΑP στην Ελλάδα υπογραμμίζει ότι "αυτό προϋποθέτει την επέκταση των υπέργειων εγκαταστάσεων του αγωγού, όπως είναι οι σταθμοί συμπίεσης. Το αν και πότε θα γίνει, θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση για περαιτέρω μεταφορική δυναμικότητα. Η όλη διαδικασία καθορίζεται από το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τον ΤΑΡ αφενός, και την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά αερίου αφετέρου".

Σχετικά με τη συνεισφορά του ΤΑP στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, το αν πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις προκειμένου να διαφαλιστεί αυτή, αλλά και τον ρόλο διασυνδετήριων αγωγών όπως ο IGB (Interconnector Greece- Bulgaria), η κυρία Παπαλεξανδρή υπογραμμίζει: «η ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και κάθε περιοχής ή χώρας, βασίζεται σε μία σειρά από προϋποθέσεις: τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, τον εμπλουτισμό του ενεργειακού μείγματος με νέους και περισσότερο βιώσιμους πόρους, τις υπερεθνικές και διαπεριφερειακές συνεργασίες, την πρόσβαση ολοένα και περισσότερων αγορών σε φθηνότερη ενέργεια, και τη σταδιακή από-ανθρακοποίηση της οικονομίας. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο υλοποιείται και ο αγωγός ΤΑΡ που απαντά στις σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις ανοίγοντας μια νέα ενεργειακή οδό κι επιτρέποντας περαιτέρω διασυνδέσεις με άλλους αγωγούς ή συστήματα - όπως ο IGB».

Περνώντας κάτω από τον Αξιό Ποταμό και αποκαλύπτοντας ευρήματα με 7.000 χρόνια ιστορίας
Ως προς τις κυριότερες τεχνικές προκλήσεις για το έργο,  η κυρία Παπαλεξανδρή σημειώνει ότι επί ελληνικού εδάφους, «ίσως το σημαντικότερο μηχανικό επίτευγμα που σημειώθηκε στο πλαίσιο του έργου ήταν η εγκατάσταση τμήματος του αγωγού κάτω από τον Αξιό ποταμό στην περιοχή της Χαλκηδόνας, με τη μέθοδο της οριζόντιας κατευθυντικής διάτρησης (Horizontal Directional Drilling). Αυτό σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο της όδευσής του, ο ΤΑΡ τοποθετήθηκε χωρίς τη διάνοιξη τάφρου, σε απόσταση 1.820 μέτρων».

Απαντώντας, τέλος, σε σχετικό ερώτημα, η κυρία Παπαλεξανδρή υπενθυμίζει ότι ήδη πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, ο ΤΑΡ ανέπτυξε κι εφάρμοσε σχετικά σχέδια διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές από όπου διέρχεται, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία τόσο με το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όσο και με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων των περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός.

Στο πλαίσιο των κατασκευαστικών έργων για τον ΤΑΡ, διευκρινίζει «έχει παραχθεί σημαντικό αρχαιολογικό έργο, καθώς: έχουν πραγματοποιηθεί 400 και πλέον σωστικές ανασκαφές και αρχαιολογικές τομές, έχουν απασχοληθεί περισσότεροι από 650 ειδικοί στην αρχαιολογική έρευνα (αρχαιολόγοι, τοπογράφοι, σχεδιαστές, κλπ.) κι έχουν έρθει στο φως πολλαπλά αρχαιολογικά ευρήματα που καλύπτουν περί τα 7.000 χρόνια ιστορίας, με τα παλαιότερα να ανάγονται στη νεολιθική περίοδο (6η-5η χιλιετία π.Χ.), αλλά και ελληνιστικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά ή και νεότερα». Η κυρία Παπαλεξανδρή βρέθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη ως ομιλήτρια στο 3ο Thessaloniki Summit, που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και η "Συμεών Τσομώκος- Delphi Economic Forum"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ