"


Για την Πολυκάρπη και την Φωτεινή: Αναγγελία για ζημιές από παγετό

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΠΑΓΕΤΟ στις 26/10/2018 για καλλιέργειες ντομάτας  στην Φωτεινή και στην Πολυκάρπη του Δήμου Καστοριάς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων την Παρασκευή 09/11/2018.

Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.:

Γραφείο Μαυροχωρίου: Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219
                                       Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2018
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ