"

Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καστοριάς.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2018, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού

που ελήφθησαν από τους οικισμούς: 
Κορησού,   Οινόης, Πενταβρύσου, Πολυκάρπης, Μεσοποταμίας, Ν.Οικισμού, Δισπηλιού, Κολοκυνθούς, Μακροχωρίου, Μανιάκων, Κ.Πτεριάς, Ομορφοκκλησιάς,  Υψηλού, Φωτεινής και Χιλιοδένδρου
είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322,η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.
Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ