Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας για δηλώσεις οίνου

Έως 15/12/18 η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική   περίοδο 2018-2019, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ


Από τo Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της  Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς   γίνεται γνωστό ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργήτες για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 γίνεται μέσω της  ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr).

Η ημερομηνία υποβολής δήλωσης συγκομιδής θα λήξει στις 15 Δεκεμβρίου 2018 αντί την 15η Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις παραγωγής οίνου που έχουν κανονιστική καταληκτική προθεσμία 15-01-2019. .                                                                                                                   


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ