"

37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την  Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ.

να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς
2. Διορισμός ή μη δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Φωτιάδη Νικολάου, πρώην Αντιδημάρχου Καστοριάς στην έφεσή του κατά της υπ’ αριθμ. 361/18 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς στη δικάσιμο της 31-10-2018
3. Δήλωση ή μη παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Καστοριάς κατά την εκδίκαση ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 15-11-2018 της αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοντόπουλος Κωνσταντίνος Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία».
4. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου (έφεση) κατά της υπ’ αριθμ. 377/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (υπόθεση Φωτεινής Δατσιάδου)
5. Έγκριση ή μη του από 12-10-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού (αποσφράγιση – έλεγχος οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια καυσίμων Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου, Α. Μ. 9/2018, προϋπολογισμού 331.516,32 € με το Φ.Π.Α.
6. Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 260 αγροτεμαχίου, του αναδασμού Σταυροποτάμου, της Τ.Κ. Μελισσοτόπου
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του μη ενεργού Πολιτιστικού Κέντρου Χιλιοδένδρου.
8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για την τακτοποίηση οφειλής ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Ζήση Παπαλαζάρου» προς την ΕΥΔΑΠ
9. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου
10. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη
11. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα
12. Έγκριση δαπάνης οικ. έτους 2018 κληρονομιάς Ευάγγελου Νταή

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ