Πωλήσεις 70% με ελαφρά πτώση στην δημοπρασία Ιουνίου της Kopenhagen Fur

Με την συμμετοχή 400 περίπου αγοραστών και νέα ελαφρά πτώση τιμών, ολοκληρώθηκε στο Glostrup της Δανίας η δημοπρασία Ιουνίου της  Kopenhagen Fur.
Η συνολική προσφορά αποτελούνταν από 8 εκ. δέρματα,  και σε γενικές γραμμές σημειώθηκε μικρή πτώση τιμών κατά μ.ο. 5%,  σε σύγκριση με την πρόσφατη δημοπρασία του Μαϊου, ενώ oι πωλήσεις κυμάνθηκαν κατά μ.ο. στο 70%.

Η πρώτη ημέρα της δημοπρασίας περιλάμβανε την προσφορά 600,000 Mahogany και Black, όπου το ενδιαφέρον ήταν πολύ μικρό με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να είναι χαμηλές.
Συγκεκριμένα πουλήθηκαν 65% Mahogany Velvet Μ, 30% Mahogany Μ, 65% Mahogany Velvet F, 38% Mahogany Velvet F, 73% Black Velvet M, 23% Black, 88% Black Velvet F και 66% Black F.
Aκολούθησαν 73% πωλήσεις στα προσφερόμενα 910,000 Brown Velvet Μ (-2%) και 35% στα 360,000 Brown Μ (-4%), ενώ καλύτερα πήγαν τα θηλυκά με 83% πωλήσεις και ελαφρά πτώση τιμών (-2 και -4% αντίστοιχα). Πωλήσεις 100% σημείωσαν τα προσφερόμενα 45,000 Redglow.
Το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας περιλάμβανε την προσφορά 500,000  Silverblue αρσενικά στα οποία δεν υπήρξε ιδιαίτερη ζήτηση καθότι πουλήθηκε μόλις το 65% σημειώνοντας μείωση 3%, ενώ και στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκαν και 620,000 θηλυκά.
Η μικρή προσφορά (10,000) Blue Iris είχε 100% πωλήσεις όπως επίσης και των 20,000 Violet, ενώ 75% πωλήσεις σημείωσαν τα 18,000 Chinchilla.
Έντονη ζήτηση με πωλήσεις 100%, παρουσίασαν τα 70,000 Palomino, τα 20,000 Spinklers και 66,000 Pearl Cross.
Αντίθετα μικρό ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον στα Sapphire Cross, όπου οι πωλήσεις στα 33,000 αρσενικά ήταν 29% (-5%) και στα 30,000 θηλυκά, οι πωλήσεις ήταν 35% (-6%), ενώ πτώση 7% σημείωσαν τα 370,000 Palomino Velvet και 8% τα 57,000 Palomino αρσενικά.
Στα ίδια επίπεδα σχεδόν κυμάνθηκαν και τα 335,000 θηλυκά Palomino Velvet (-6%), όπως και τα 55,000 Palomino (-10%).
Mείωση 7% με 59% πωλήσεις είχαν τα 66,000 Black Cross Μ. και 8% με 76% πωλήσεις τα θηλυκά.
Από τα 152,000 Silverblue Cross αρσενικά πουλήθηκε μόλις το 58%, σημειώνοντας μείωση 7%, ενώ το 63% πουλήθηκε στα 165,000 θηλυκά με μείωση -9%.
Περιορισμένες ήταν και οι πωλήσεις στα 241,000 αρσενικά Pearl Velvet, με 57% και πτώση 7%, όπως επίσης και στα 78,000 Pearl , με 67% πωλήσεις (-8%).
Πωλήσεις 73% με πτώση -8% παρουσίασαν τα 250,000 θηλυκά Pearl Velvet και 46% με πτώση -9% τα Pearl.
Mεγάλη, ωστόσο, ήταν η ζήτηση με ικανοποιητικά ποσοστά πωλήσεων στα Golden Pearl, στα Jaguar, στα Stardust και στα Pegal White. Συγκεκριμένα, πωλήσεις 100% είχαν τα 25,000 Golden Pearl, καθώς και τα 33,000 Pegal White. Από τα 4,7000 Jaguar αρσενικά πουλήθηκε το 80% και το 94% στα 7,200 θηλυκά, ενώ από τα 4,000 Stardust αρσενικά πουλήθηκε το 99% και το 89% στα 4,300 θηλυκά.
Η δημοπρασία Μαΐου ολοκληρώθηκε  με την προσφορά 1,1 εκ. δερμάτων White αρσενικά και θηλυκά, όπου κι εκεί οι πωλήσεις κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, από τα προσφερόμενα 423,000 White Velvet αρσενικά πουλήθηκε το 80% (-7%), από τα 72,000 White αρσενικά το 100% (-4%), από τα 490,000 White Velvet θηλυκά το 83% (-7%) και από τα 125,000 White θηλυκά το 76% (-9%).

Τέλος, το δημοπρατήριο της Κοπεγχάγη Fur,  ευχαριστεί όλους τους πελάτες για την αμέριστη υποστήριξή τους και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα προσφερόμενα προϊόντα της και τους εύχεται καλές δουλειές και καλό καλοκαίρι.

Η επόμενη δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 25 Αυγούστου -  11 Σεπτεμβρίου (Πωλήσεις από 2 Σεπτεμβρίου).Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ