Έργα που δημοπρατούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Γίνεται γνωστό ότι το παρόν χρονικό διάστημα βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης τα παρακάτω έργα:

•    «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη», προϋπολογισμού 1.000.000 €

•    «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018», προϋπολογισμού 550.000 €

•    «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο – Άνω Περιβόλι – Πεύκος)», προϋπολογισμού 280.000 €

•    «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 250.000 €

•    «Αντιπλημμυρική προστασία & διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου», προϋπολογισμού 150.000 €

•    «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000 €

•    «Καθαρισμός-Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα», προϋπολογισμού 60.000 €

•    «Καθαρισμός ρέματος Γκιόλε», προϋπολογισμού 50.000 €

•    Επίσης, εγκρίνεται η εξόφληση Αμοιβής Εκπόνησης της μελέτης Β’ φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού, προϋπολογισμού 16.400 €
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ