"


ΈΚΤΑΚΤΟ - Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από Καστοριά προς Φλώρινα και αντίστροφα από όλους τους οδικούς άξονες

Οι παραβάτες θα διώκονται...

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχηµάτων, επί της Ε.Ο. Καστοριάς- Φλώρινας Ε 15 (µέσω Κοροµηλιάς - Κορεστίων), από το ύψος εξόδου των Α/Κ και Ι/Κ Κοροµηλιάς του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής µέχρι τα όρια των Νοµών Καστοριάς- Φλώρινας.

Η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει κατά τις ώρες 06:00’ έως 23:59’της Κυριακής 17-06-2018.
Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω της π.Ε.Ο. Καστοριάς- Φλώρινας (µέσω Βιτσίου) και µέσω της Επ. Οδ. Καστοριάς- Φλώρινας (µέσω Αµυνταίου).
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα διπλωµατικά, υπηρεσιακά ή άλλου είδους οχήµατα
έκτακτης ανάγκης και τα οχήµατα λοιπών διαπιστευµένων προσώπων.
Τα χρονικά διαστήµατα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, δύναται να παραταθούν ή να
µειωθούν, καθώς και να µην εφαρµοσθούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό,
κατά την κρίση του ∆ιευθυντή Αστυνοµίας Καστοριάς.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ