"


Συνάντηση εργασίας Δήμου Καστοριάς με TAP και ANKO
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καστοριάς μεταξύ του Δημάρχου και άλλων εκπροσώπων του Δήμου, του Διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου TAP, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και της Περιφέρειας, καθώς και της ΑΝΚΟ.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ωρίμανση του τεχνικού έργου που αφορά στην κατασκευή δύο φωτοβολταικών πάρκων για λογαριασμό των ΤΟΕΒ Κορησού-Λιθιάς και Βασιλειάδας, με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση προς όφελος του τοπικού αγροτικού τομέα. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα παραμείνουν σε συνεχή επαφή για την ολοκλήρωση της ωρίμανσης και την τελική έγκριση του έργου από τον TAP.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ