"


Με 20 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΚαστοριάςΤη Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΟ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

Επικύρωση Πρακτικών 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.
Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Έγκριση δαπανών Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Καστοριάς.
Εισήγηση Αντιδ/ρχου
κ. Ε.Στεργιόπουλου

Υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Δασών Καστοριάς για έγκριση υλοτόμησης δημόσιων δασικών εκτάσεων για την κάλυψη αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων Οινόης, Πτεριάς και Ιεροπηγής του Δήμου Καστοριάς.
Εισήγηση Αντιδ/ρχου
κ. Π.Δάγγα

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στη Συμβουλευτική Επιτροπή πεζοπορικών – ορειβατικών δραστηριοτήτων.
Εισήγηση Αντιδ/ρχου
κ. Π.Δάγγα

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης των Αρχείων της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 480/1985.
Εισήγηση Αντιδ/ρχου
κ. Π.Δάγγα

Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Ένωση Συνοριακών Φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Καστοριάς, του τουρνουά ποδοσφαίρου 5×5 «Ιωάννης Παμπουκίδης».
Εισήγηση Αντιδημάρχου Λ. Ζήση

Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Α.Σ. Νταηλάκη τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου.
Εισήγηση Αντιδημάρχου Λ. Ζήση

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 79/18 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 81 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Καστοριάς», προκειμένου να συμπεριληφθεί ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση.
Εισήγηση Δ/νσης
Οικ/κών Υπ/σιών

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
Εισήγηση Δ/νσης
Οικ/κών Υπ/σιών

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς.
Εισήγηση Δ/νσης
Οικ/κών Υπ/σιών

Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.
Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».
Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ».
Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».
Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».
Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΟΥ».
Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».
Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ