"


Σήμερα η τακτική συνεδρίαση των μελών της Ε.Ε της ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΟ Πρόεδρος της Ε.Ε της ΕΠΣ σε εφαρμογή του άρθρου (33) του καταστατικού της Ένωσης καλεί τα μέλη της Ε.Ε σε τακτική συνεδρίαση την ΤΕΤΑΡΤΗ 30/05/2018 και ώρα 20:30 στα γραφεία της Ένωσης με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Ενημέρωση Πρόεδρου – Προτάσεις για τακτική γενική συνέλευση των ενώσεων Μελών της ΕΠΟ 29/06 2018.
2. Απολογισμός επιτροπών.
3. Ενημέρωση για προκηρύξεις πρωταθλημάτων και κυπέλλου.
4. Προγραμματισμός και σχεδιασμός αγώνα SUPER CUP.
5. Ενημέρωση ταμείου.
6. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
7. Αλληλογραφία.
8. Άλλα θέματα.

Αν κάποιο μέλος επιθυμεί να ένταξη άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία της Ένωσης.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ