"


Δημοπρασία οχημάτων στο τελωνείο Ρόδου από 100 ευρώ
 Στη Ρόδο την Τρίτη 5 Ιουνίου και ώρα 10:00 θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία για να πωληθούν τροχοφόρα της ΔΔΔΤ που βρίσκονται στις αποθήκες του Τελωνείου.

Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από 29-05-2018 μέχρι 4-06-2018 και από τις 08:30 – 11:30 για την αποθήκη του Σελωνείου στον Εμπορικό Λιμένα Ρόδου και για την αποθήκη των Ασγούρου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου.
Η συμμετοχή στη δημοπρασία, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, επιτρέπεται εφόσον ο πληρεξούσιος είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού.Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ