"


Η ανάπλαση της Μεγάλης Βρύσης Κορησού - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ένα αίτημα πολλών ετών των κατοίκων της Κορησού, έγινε πραγματικότητα με την διαμόρφωση – ανάπλαση της Μεγάλης Βρύσης Κορησού.
Ταυτόχρονα, προχωρούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου της αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων οικισμού Κορησού προϋπολογισμού 1.460.900 Ευρώ προ Φ.Π.Α.

Επιπροσθέτως, έχει υποβληθεί πρόταση και αναμένεται η έγκριση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Κορησού» προϋπολογισμού 102.500 Ευρώ επ’ ωφελεία αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η συνεργασία δε του Δήμου, του ΤΑΠ και των μελετητών για την ωρίμανση της κατασκευής φωτοβολταϊκού έργου είναι σε εξέλιξη, ώστε μετά την παραχώρηση με απόφαση του Δ.Σ Καστοριάς στους ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς και Βασιλειάδος της προβλεπόμενης έκτασης, να παραδώσει ολοκληρωμένο φάκελο για την οριστική έγκριση και κατασκευή του έργου.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ