"


Κατασκευή αναχώματος για την όδευση του νερού στο αρδευτικό δίκτυο Πενταβρύσου.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,

με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Τμήματος Αμαξοστασίου της.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν και διήρκησαν δύο ημέρες, σκοπό είχανε να βοηθήσουν στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων των αγροκτημάτων Πενταβρύσου, περίπου 250 στρεμμάτων.Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ