"


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γυρολιμνιά

 


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εργασιών του έργου:

«Αναβάθμιση- Εξωραϊσμός του εσωτερικού παραλίμνιου δρόμου, μεταξύ περιοχής Πετσιά και περιοχής  ΝΟΚ του Δήμου Καστοριάς», για το διάστημα 14-16 Μαΐου 2024

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση- Εξωραϊσμός του  εσωτερικού παραλίμνιου δρόμου, μεταξύ περιοχής Πετσιά και περιοχής  ΝΟΚ του Δήμου Καστοριάς»,  από την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 07:00 π.μ. έως και  την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρα 19:00:

👉η κυκλοφορία των οχημάτων προς το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς θα πραγματοποιείται διά της Λεωφόρου Νίκης και της  οδού Σουγαρίδη με μονοδρόμηση προς το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς (από το ΝΟΚ), 

👉η αποχώρηση  των οχημάτων από το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς θα πραγματοποιείται δια μέσου των οδών Αποστόλου & Αικατερίνης  Σκαπέρδα και Παναγιώτη Γυιόκα με μονοδρόμηση προς τον  Προφήτη Ηλία. 

➡Η χρήση των ανωτέρω οδών θα γίνεται μόνο για την κυκλοφορία από και  προς το Γενικό Νοσοκομείο  Καστοριάς και η ρύθμιση αφορά και τους πεζούς.

➡Κατά το διάστημα αυτό, και αποβλέποντας στην υλοποίηση του έργου σε συνθήκες μέγιστης ασφάλειας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού: 

1. Απαγορεύεται η στάση, στάθμευση και κυκλοφορία όλων των οχημάτων και  των πεζών (πλην των οχημάτων έκτακτης ανάγκης) επί της οδού Μαυριωτίσσης από τον Οικισμό Πετσιά  έως το Νοσοκομείο. 

2. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων και η κυκλοφορία  των πεζών επί των οδών Σουγαρίδη (παραλίμνιος) και  Αποστόλου & Αικατερίνης Σκαπέρδα και Παναγιώτη Γυιόκα.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ