"


ΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Πρόσληψη (4) θέσεις υπαλλήλων, ελεγκτών απόδοσης βοοειδών κρεατοπαραγωγής της ελληνικής κόκκινης φυλής

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Καστοριάς προκηρύσσει (4) θέσεις υπαλλήλων, ελεγκτών απόδοσης βοοειδών κρεατοπαραγωγής της ελληνικής κόκκινης φυλής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ,για την υλοποίηση της δράσης , ((Γενετικοί πόροι στη Κτηνοτροφία, , Υπομέτρο 10.2 Μέτρο 10 του ΠΑΑ2014-2020)) Δράση 10.2.1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαραίτητα Προσόντα 

1. Απολυτήριο Λυκείου

2. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

1. Επιθυμητή Εργασιακή εμπειρία, σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με τη ζωική παραγωγή

2. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου

3. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί


Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση, βιογραφικό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 09/02/2024, και ώρα 12:00 στα γραφεία του Α.Σ.O Καστοριάς, Γράμμου 62,στον 1ο όροφο.

Για τον ΑΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Δημήτριος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ