"


Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Στήριξη της επιχειρηματικότητας της Π.Ε. Καστοριάς- Δήμου Νεστορίου, β’ φάση, πρ. 2.900.000 €.

Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου:

«Υποδομές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε Καστοριάς – Δήμος Νεστορίου – Β’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού: 2.900.000,00 € με Φ.Π.Α, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος, χθες Τετάρτη  27 Δεκεμβρίου 2023, στο Δημοτικό κατάστημα.


Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν, ο Θεμ. Αντιπεριφερειάρχης Θωμάς Μάνος, Αντιδήμαρχοι και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων.

Με το έργο αυτό θα εκτελεσθούν εργασίες βελτίωσης  της βατότητας σε 32 θέσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Νεστορίου, συνολικού μήκος  21.5 χλμ.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής, συντήρησης οδών, ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα,  εργασίες καθαρισμού τάφρων και οχετών και θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας.
Στην συνέχεια έγινε μετάβαση στην Τοπική Κοινότητα Διποταμίας, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κατοίκους του χωριού. Στην συνάντηση έγινε αναφορά στην πορεία του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Καλή Βρύση Μονόπυλο», προϋπολογισμού 130.000,00€, που χρηματοδοτείται και θα εκτελεστεί από την Π.Δ.Μ – Π.Ε Καστοριάς.


Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί έργα οδικών υποδομών που βελτιώνουν και διευκολύνουν την προσβασιμότητα των κτηνοτρόφων και λοιπών επιχειρηματιών στις μονάδες τους, ενισχύοντας την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της υπαίθρου.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ