"


𝝠𝝚𝝞𝝩𝝤𝝪𝝦𝝘𝝞𝝖 𝝙𝝜𝝡𝝤𝝨𝝞𝝤𝝪 𝝞𝝚𝝟 𝝛𝝮𝝘𝝦𝝖𝝫𝝞𝝟𝝜𝝨 𝝩𝝚𝝬𝝢𝝜𝝨 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝚𝝦𝝖𝝩𝝪𝝦𝝖


Εγκρίθηκε και θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο στην Εράτυρα το Τμήμα Ζωγραφικής

Τέχνης, ως παράρτημα του Δημοσίου ΙΕΚ Πτολεμαΐδας. Ο απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί σε Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες Εκθεσιακούς χώρους, Εργαστήρια ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) κα.

Όσοι ασχολούνται με την ζωγραφική θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις, γιατί θα διδαχτούν Ιστορία της Τέχνης, Σχέδιο (ελεύθερο και γραμμικό), Χρωματολογία, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας και αλλά σημαντικά μαθήματα και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να εξελίξουν το ταλέντο τους.

Το Τμήμα Ζωγραφικής Τέχνης Δημοσίου ΙΕΚ θα είναι το μοναδικό που θα λειτουργεί στην Δυτική Μακεδονία, με αυτό το αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι τελειόφοιτοι Λυκείου και θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική σελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr/ μέχρι την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00, για θέση καταρτιζομένου στο Δ.Ι.Ε.Κ. για το Α' εξάμηνο κατάρτισης.

Τα μαθήματα του Τμήματος θα γίνονται στις ανακαινισμένες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λυκείου Εράτυρας.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ