"


Ανακατασκευή εσωτερικής οδοποιϊας Νέας Κοτύλης


Υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Νεστορίου κ. Χρήστου Γκοσλιόπουλου

και του εργολήπτη κ. Τάσου Σοχόπουλου, της εταιρίας ‘Ακρόλιθος ΑΤΕ’, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου εσωτερικής οδοποιίας του οικισμού της Νέας Κοτύλης. 

Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 605.084,10 ευρώ και αφορά την ανακατασκευή και ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων οδών αλλά και την διάνοιξη και την διαμόρφωση νέων. 

Πρόκειται για έργο το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης και να αποκαταστήσει με τον καλύτερο τρόπο την πολεοδομική εικόνα του οικισμού.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ