"Επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δ. Κοζατσάνη στην Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς.

Την Συντήρηση – Αποκατάσταση των γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς,

επισκέφτηκε η  Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη.
Το έργο συν. προϋπολογισμού 109.700,00€  (α φάση 74.000€ και β φάση 35.700€) περιλάμβανε όλες  τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των  δύο γεφυρών, ενώ ταυτόχρονα έγινε ελαιοχρωματισμός των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και αρμών διαστολής. Όσον αφορά τη γέφυρα των Μανιάκων επεκτάθηκε το μεταλλικό κιγκλίδωμα καθ΄ ύψος για λόγους ασφαλείας και κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο. Επίσης, στην γέφυρα Ποριάς εκτελέστηκαν εργασίες αποκατάστασης των επιφανειών σκυροδέματος όπου είχε υποστεί φθορές.


Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί έργα και δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, έχοντας ως άμεση προτεραιότητα  την ασφάλεια των πολιτών.

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ