"


Χορήγηση υποτροφιών εξωτερικού (Ευρώπη-Αμερική) του Κληροδοτήματος ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΝΊΚΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΎ Έτους 2023-2024

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης,

κατά την 5η 12/5/2023 Συνεδρίασή του, αποφάσισε τη χορήγηση μίας ( 1 ) υποτροφίας με επιλογή, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη-Αμερική) από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» για την περίοδο 2023-2024.

Η υποτροφία χορηγείται σε απόφοιτους δημοσίου Λυκείου των πόλεων, Καστοριάς, Φλώρινας και Τσοτυλίου. Οι απόφοιτοι πρέπει να είναι αριστούχοι, ηλικίας 23-24 ετών, πτυχιούχοι των πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και κατά προτίμηση νέοι από άπορες και ορφανεμένες οικογένειες.

Χορηγούμενο ποσό 2.000 Ευρώ (δύο χιλιάδες) ανά έτος για τουλάχιστον 3 χρόνια σπουδών, συν τα οδοιπορικά του υποτρόφου αφαιρουμένου του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου.

Αιτήσεις ενδιαφερομένων γίνονται δεκτές μέχρι 08 Σεπτεμβρίου 2023 στα Γραφεία της Ομοσπονδίας, οδός Βενιζέλου 30 όροφος 4ος.

Οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310/274436 και 6932-892803


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αθανάσιος Τ. Μιχαηλίδης Γεώργιος Γιαννούλης


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ