"


Δήμος Καστοριάς : Παραχώρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Η Αντιδημαρχία Τουρισμού-Πολιτισμού  και Αθλητισμού,

του Δήμου Καστοριάς, καλεί τα Σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (για προπονήσεις και έδρα) κατά την αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024, να υποβάλλουν σχετική αίτησή τους στο γραφείο Αθλητισμού του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, δύναται η παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους με σκοπό την προετοιμασία, την προγύμναση και τη διεξαγωγή αγώνων (φιλικών και επίσημων) κατόπιν όμως συγκεκριμένου αιτήματος που πρέπει να γίνει προς τον Δήμο Καστοριάς

Επειδή σύμφωνα με το νόμο 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12-10- 2020), άρθρο 66 παρ.2, αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές  εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού παρακαλούμε τα Σωματεία που έχουν εκκρεμότητα να την τακτοποιήσουν μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Τα Σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων κατά την αγωνιστική περίοδο 2023–2024, πρέπει καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στον παρακάτω φόρμα  https://forms.gle/ZDeNXSiU89EhNjpz7 έως και τις 31 Αυγούστου.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης, τα σωματεία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Αθλητισμού που βρίσκεται στην οδό Παλαιολόγου 1 στην περιοχή Αγίου Μηνά, τηλ. επικοινωνίας 24670 21026.  

Νέα σωματεία ή σωματεία που έχουν αλλαγές στο καταστατικό τους υποχρεούνται να φέρουν αντίγραφό του. Τονίζεται ότι τα σωματεία θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσουν αίτηση για να δικαιούνται χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο Αντιδήμαρχος 

Τουρισμού- Πολιτισμού

και Αθλητισμού

Αθανάσιος Ρήμος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ