"


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027


Γ. Κασαπίδης: «Mε συστηματική προσπάθεια έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια

και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν οι συνθήκες για την ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του Προγράμματος»

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, στο ξενοδοχείο Λιμναίο στην Καστοριά, πραγματοποιήθηκαν η 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020  και η 1η Συνεδρίαση της  Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γεώργιος Κασαπίδης, ανοίγοντας τις εργασίες των δύο Επιτροπών, τόνισε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 ολοκληρώνεται έως το τέλος τού 2023, με συστηματική προσπάθεια έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν οι συνθήκες για την ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του Προγράμματος. 

Επίσης, σημείωσε ότι το νέο Πρόγραμμα 2021-2027 έχει ενεργοποιηθεί ήδη και αναπτύσσεται δυναμικά για να καλύψει, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις ανάγκες που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό τού οικονομικού μοντέλου τής Περιφέρειας.

Oι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη βελτίωση της πορείας του Προγράμματος 2014-2020, ενώ επισήμαναν την ανάγκη για επιτάχυνση των απαραίτητων ενεργειών, τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, όσο και από τους Δικαιούχους και τις Κεντρικές Αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των έργων και το αποτελεσματικό κλείσιμο του Προγράμματος μέχρι το τέλος του 2023.

Οι συνεδριάσεις ολοκληρώθηκαν με τις τοποθετήσεις των μελών και την έγκριση των αποφάσεων και συμπερασμάτων των συνεδριάσεων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ