"


Έργα και δράσεις της ΠΕ Καστοριάς στην Τ.Κ. Κορομηλιάς

 


Στο πλαίσιο της διαπίστωσης της ωφέλειας των έργων που υλοποιήθηκαν

από την Περιφερειακή Αρχή – Π.Ε. Καστοριάς, επίσκεψη πραγματοποίησε η  Αντιπεριφε-ρειάρχης Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη  και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, υπεύθυνος ΤΟΕΒ Δυτ. Μακεδονίας Θωμάς Μάνος στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Κορομηλιάς.

Εκεί, συναντήθηκαν με την Αντιπρόεδρο της Τ.Κ. Ευμορφύλη  Ευσταθιάδου, τον  Πρόεδρο και Γραμματέα του ΤΟΕΒ  Αθανάσιο Κωνσταντίνου και Μιχάλη Νεστραμιώτη, καθώς  και μέλη του συμβουλίου της κοινότητας, και επισκέφτηκαν κάποια από τα έργα.

Πιο συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν :

-Το ιστορικό, τοξωτό Πέτρινο Γεφύρι της περιοχής, όπου είχαν γίνει εργασίες  συντήρησης, προϋπ. 10.000,00 ευρώ.

-Το αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς, όπου πραγματοποιήθηκαν επισκευές προϋπ. 9.000,00 ευρώ

-Το αρδευτικό δίκτυο ΤΟΕΒ Κορομλιάς – Κολοκυνθούς, όπου πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση αγωγού, προϋπ. 110.000,00 ευρώ

Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε άλλα έργα – μελέτες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην περιοχή, όπως:

-Επισκευές στο Αρχονταρίκι της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Κορομηλιάς, προϋπ.96.000,00€

-Προσβάσεις στις κτηνοτροφικές και άλλες μονάδες (7 Κτηνοτροφικές, 1 Μετα-ποιητική, και ο δρόμος προς την γεφυροπλάστιγκα), στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί με την Δήμο Καστοριάς, προϋπ. 7.320.000,00 ευρώ

-Μελέτη α) εκσυγχρονισμού και β) επέκτασης του Αρδευτικού Δικτύου Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς, προϋπ. 133.895,14 ευρώ. (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί)

-Εκσυγχρονισμό του Αρδευτικού Δικτύου Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς, προϋπ. μελέτης: 1,5 εκ. ευρώ.

-Επέκταση αρδευτικού δικτύου από το  Δάσος Μεσοποταμίας προς Παλαιά σφαγεία, προϋπ. 2 εκ. ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο θα αρδεύει 1.500 επιπλέον στρέμματα. Συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού για τον εκμηδενισμό του ενεργειακού κόστους, άρα και του κόστους παραγωγής. Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς βρίσκονται  σε διαδικασία έκδοσης των τελευταίων αδειοδοτήσεων, έχοντας εξασφαλίσει μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το ποσό των 2 εκ. ευρώ  και επίκειται η ένταξη του έργου το προσεχές διάστημα

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ