"


Ο ευρωπαϊκός οργανισμός EIT Food ανοίγει το νέο κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας για γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

σε συνεργασία με τον οργανισμό AWomanCanBe.org για την Ελλάδα, έχοντας ολοκληρώσει ήδη 2 χρόνια επιτυχημένων κύκλων του προγράμματος ΕWA (Empowering Women in Agrifood – Ενδυνάμωση γυναικών στον τομέα της Αγροδιατροφής), επεκτείνει τη δράση του σε 11 χώρες, όπου θα επιλεγούν 110 υποψήφιες με στόχο της ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποστήριξη, εκπαίδευση και ατομική καθοδήγηση (mentoring) για 6 μήνες, καθώς και βραβεία ύψους έως και 10.000 ευρώ. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι τις 13 Ιουνίου. 


16 Μαΐου, 2023

Ανοιχτή πρόσκληση σε γυναίκες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, για λιγότερο από 2 χρόνια, στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός οργανισμός ΕΙΤ Food, σε συνεργασία με τον οργανισμό AWomanCanBe.org. Αφορά στο νέο κύκλο του προγράμματος Ενδυνάμωση Γυναικών στον τομέα της Αγροδιατροφής – Empowering Women in Agrifood (EWA), το οποίο υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις, project και ιδέες, που αναπτύχθηκαν από γυναίκες. Ο προηγούμενος κύκλος του προγράμματος σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς ενεργοποιήθηκε σε οκτώ χώρες και έλαβε περισσότερες από 269 αιτήσεις υποψηφιότητας.

Στόχος του προγράμματος EWA είναι ενδυνάμωση των γυναικών στον αγροδιατροφικό  τομέα που στερούνται ηγετικού ρόλου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι υποψήφιες που θα επιλεγούν, θα λαμβάνουν για 6 μήνες, συνεχή υποστήριξη για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη των ιδεών/project τους, μέσω online training και εξατομικευμένου mentoring. Επιπλέον θα έχουν πρόσβαση σε επενδυτές, ειδικούς και επιχειρηματίες που θα τις βοηθήσουν να εξελίξουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους. Τέλος, οι ωφελούμενες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν έως και 10.000€.

Παρόλο που στο γενικότερο πληθυσμό της Ευρώπης οι γυναίκες είναι περισσότερες (52%), ωστόσο στον τομέα της επιχειρηματικότητας, οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μόνο το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει διαπιστωθεί, ότι λόγω των έμφυλων ανισοτήτων, η επιχειρηματικότητα είναι ένας τομέας λιγότερο ελκυστικός για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Αυτή η διαπίστωση είναι ακόμα πιο έντονη στις αγροτικές περιοχές και στους τομείς της αγροδιατροφής κάτι που αποδεικνύεται από τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Σε αρχική μελέτη, το 2016, οι γυναίκες σε υψηλές θέσεις ευθύνης στη γεωργία και την κτηνοτροφία κατείχαν μόνο το 28% μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσοστό που είναι ακόμα χαμηλότερο στις χώρες της νότιας Ευρώπης. 

Επιπλέον, η έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές δεν επηρεάζει μόνο την επιχειρηματικότητα αλλά τον ευρύτερο τομέα, αφού οι γυναίκες αντιμετωπίζουν παράλληλα προκλήσεις,  που τις εμποδίζουν από το να αναπτυχθούν και να επιλεγούν σε θέσεις υψηλής ευθύνης ακόμα και μέσα στις εταιρείες του αγροτικού τομέα. Συνεπώς, η γυναικεία δημιουργικότητα και επιχειρηματική προοπτική, κυρίως στον αγροτικό τομέα, αποτελούν μια ανεκμετάλλευτη πηγή οικονομικής ανάπτυξης που αξίζει να διερευνηθεί. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει μαζί με τα κράτη-μέλη της Ευρώπης για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και για να ενθαρρύνει ακόμα περισσότερες γυναίκες να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της προηγούμενης επιτυχίας του προγράμματος, ο Ευρωπαϊκός οργανισμός EIT Food ανακοινώνει νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος, για ένα νέο κύκλο που θα τρέξει ταυτόχρονα σε 11 χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία.  Η συμμετοχή των γυναικών στο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα πραγματοποιηθεί από τον Ιούλιο έως και το Δεκέμβριο του 2023.

Οι αιτήσεις θα είναι ανοιχτές έως τις 13 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες & αιτήσεις συμμετοχής εδώ


Σχετικά με τον EIT Food

Ο EIT Food είναι μια κορυφαία πρωτοβουλία για τη διατροφική καινοτομία στην Ευρώπη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι το σύστημα διατροφής να γίνει πιο βιώσιμο, υγιές και αξιόπιστο. Ο EIT Food αποτελεί μια από τις 8 κοινότητες καινοτομίας που συστήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας (EIT), ο οποίος αποτελεί έναν ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό οργανισμό που δημιουργήθηκε το 2008, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν πάνω από 100 μέλη που περιλαμβάνουν βασικούς κλαδικούς φορείς, μεγάλες υφιστάμενες αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις, κέντρα έρευνας και πανεπιστήμια από 16 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού για τη νότια Ευρώπη έχουν έδρα στην Ισπανία (στη Μαδρίτη και το Μπιλμπάο) και για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ο οργανισμός συνεργάζεται με τοπικούς εταίρους στις χώρες που απευθύνεται.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ