"


Ενημερωτική Εκδήλωση για τη συλλογή βιοαποβλήτων

Ο Δήμος Καστοριάς σας προσκαλεί, την Δευτέρα 22 Μαΐου, ώρα 18:00 μ.μ.  

σε Ενημερωτική Εκδήλωση για την συλλογή των βιοαποβλήτων στην αίθουσα του Ενυδρείου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων δημοσιότητας του συστήματος διαλογής στην πηγή και διαχείρισης των βιοαποβλήτων με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και στόχο 

την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών επί του θέματος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ