"


Συνάντηση με Οινοποιούς της Καστοριάς με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Καστοριάς στο πλαίσιο διεθνών πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο συνεχόμενης προσπάθειας ανάδειξης των συγκριτικών

πλεονεκτημάτων και του πλούσιου Πολιτιστικού, Ιστορικού και Περιβαλλοντικού αποθέματος του τόπου μας, αλλά και της συνάντησης με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Marianthi E. Anastasiadou  για τη δυνατότητα συμμετοχής της Καστοριάς στο Πρόγραμμα Πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, σχετικά με την ένταξη των Οινοποιών της Καστοριάς στην πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι του Κρασιού». Μια πρόταση που προωθεί τη χαρτογράφηση και διατήρηση αμπελώνων και αναδεικνύει τον πολιτισμό που συνδέεται με αυτά.

Η υλοποίηση μια τέτοιας πρότασης -Πολιτιστικής Διαδρομής θα μπορούσε να συμβάλει στην ευρωπαϊκή 🇪🇺 και διεθνή προβολή της μακράς παράδοσης οινοπαραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας 🇬🇷 ως μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής οινοποιητικής ταυτότητας. 

Επίσης, μέσω της ανάπτυξης του οινοτουρισμού και την ανάδειξη των αμπελώνων της περιοχής μπορεί να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες για τους τοπικούς πληθυσμούς και την τοπική παραγωγή, αλλά και να δημιουργηθούν δυνατότητες συμπράξεων με διεθνείς οργανισμούς.

Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς είναι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της με την ταυτόχρονη ανάδειξη του πολύ-πολιτισμικού πλούτου της περιοχής και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ