"


335.000€ για συντήρηση Γεφυρών από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της τροποποίησης,  εντάχθηκε στο εν λόγω πρόγραμμα η πίστωση 335.000 ευρώ για τη συντήρηση πέντε γεφυρών της Π.Ε. Καστοριάς. Συγκεκριμένα αφορά τις γέφυρες:

Γέρμα

Αμμουδάρας

Άργους Ορεστικού

Γκιόλε και

Μεσοποταμίας-Αγίας Κυριακής


Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται να γίνει:

Συντήρηση-αποκατάσταση φθορών

Καθαρισμός της βλάστησης ανάντι και κατάντι των γεφυρών.

Υδροβολή για την απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος.

Αποκατάσταση των επιφανειών σκυροδέματος με κονιάματα και συμπλήρωση με σκυρόδεμα.

Ελαιοχρωματισμός των κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων

Συντήρηση πεζοδρομίων γεφυρών

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ