"


2,9 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον Δήμο Νεστορίου για Στήριξη της επιχειρηματικότητας


Την έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης,

μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υποδομές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε Καστοριάς – Δήμος Νεστορίου – Β’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού: 2.900.000,00 € με Φ.Π.Α, ενέκρινε με απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίαση στις 27 Ιανουαρίου 2023.

Με το έργο αυτό θα εκτελεσθούν εργασίες βελτίωσης  της βατότητας αγροτικών δρόμων του Δήμου Νεστορίου, συνολικού μήκος  21.5 χλμ.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής, συντήρησης οδών, ασφαλτοστρώσεις, τεχνικά έργα,  εργασίες καθαρισμού τάφρων και οχετών και θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί έργα οδικών υποδομών που βελτιώνουν και διευκολύνουν την προσβασιμότητα των κτηνοτρόφων και λοιπών επιχειρηματιών στις μονάδες τους, ενισχύοντας την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της υπαίθρου.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ